Wersja w formacie .doc do pobrania na komputer ---> TUTAJ

 

 

                                                                              

Garwolin, dnia ............................

 

PODANIE

 

KANDYDATA/KANDYDATKI O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GARWOLINIE

 

Nazwisko kandydata ………………………………………… PESEL ………………………….....

Pierwsze imię  ……………………………………… Drugie imię  ……………………………......

Miejsce urodzenia …………………………województwo ………………………… kraj  …….…

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………........

Adres zameldowania ………………………………………………………………………….......................

Telefon ... ... ………………………………........… E-mail  ……………………………………... ... ........

Imię i nazwisko matki …………………………………telefon do matki …………………........

Imię i nazwisko ojca ……………………………………telefon do ojca …………………….......

Ukończona Szkoła Podstawowa ……………………………………………………………….......

Deklaruję chęć uczęszczania do następującej klasy  (proszę zaznaczyć X):

 

Klasa

z drugim obowiązkowym językiem

lp

rosyjskim

francuskim

1

Dwujęzyczna – 6 godz./tyg. j. angielskiego

 

 

2

Sportowa – 10 godz./tyg. wychow.- fizyczn.

 

 

3

Ogólna – ze zwiększonym wymiarem matematyki

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż pierwszym językiem obcym nauczanym w szkole jest j. angielski, zaś o wyborze drugiego języka w danej klasie zadecyduje dominujące zainteresowanie kandydatów.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do klasy sportowej / dwujęzycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie dostępnym na stronie internetowej Szkoły i znane mi są warunki przyjęcia oraz zasady stanowiące warunek uczęszczania do powyższej klasy.

Zobowiązuję się dostarczyć oryginał podania do Kancelarii Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br.

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych dla potrzeb Publicznego Gimnazjum nr 1 w Garwolinie.

 

 

 

   .....................................                ........................................                         ...........................................

    (podpis ojca lub opiekuna)                  (podpis matki lub opiekuna)                   (podpis kandydata/kandydatki)

     

Załączniki:

  1. 1.zaświadczenie CKE o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej
  2. 2.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. 3.dwa zdjęcia
  4. 4.karta zdrowia
  5. 5.zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej (do klasy sportowej)

 

Struktury

Galerie

Statystyki

Dzisiaj6772
Wczoraj21763
Tydzień28535
Miesiąc543849
Wszystkie14867650

Twoje IP 34.229.97.16

Kto jest Online

Guests : 282 guests online Members : No members online

Znajdź wideo

Copyright © 2015 Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Administrator - ks. Wojciech

Najlepiej naszą stronę przeglądać w przeglądarce - Mozilla Firefox oraz Google Chrome