RADA RODZICÓW

 

Przewodniczący –  Dariusz Tarczyński 

Z-c przewodniczącego –   Maria Wągrodzka  

Sekretarz –  Magdalena Samson 

Skarbnik  - Barbara Sabak